?

Log in

No account? Create an account
stays for anglaise - tailordrews — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
tailordrews

[ website | Bjarne Drews ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

stays for anglaise [Feb. 14th, 2011|03:24 pm]
tailordrews
[Tags|]
[Current Location |København]
[mood |creative]
[music |Haendel]

I did get some sewing done this weekend. I had to make changes to the stays for the anglaise dress for Kristine.
First i had to make a new stomacher, because the other one was two big in the bustline, and i also sewed the stomacher to the sides of the stays because they crumbled together when i laced the front.
Now they keep their shape. Also i had to cut off some of the underarms and also the back was two long. So this is going to be strapless stays.
Now i am ready to drape the anglaise dress, thats a wonderfull thing to have the stays done.
Can anybody explain to me why my pictures gets "Two fat" when i flip the picture in my corel draw program? I always resize and edit my pictures in that program, but for instance the photos of the stays i just did, got very fat to look at, they are much more slender in reality?
Perhaps i should skip photograph pictures by turning the angle of my pictures?
http://www.my-drewscostumes.dk/engelsk_kjole.htm
By the way the bumroll i have made this time, isnt biggest in the back but on the sides, its going to be interresting to see how it ends up.

Bjarne from a cold frosen and very windy Denmark, its freezing cold outside, glad to be home again in the warm flat.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: bettina_lennert
2011-02-15 01:38 pm (UTC)

korset mønstre

Hej Bjarne
nu har jeg gået rundt om den varme grød længe nok, jeg skal have lavet mig et korset. Nu hører jeg ikke til nips tingene, men jeg er heller ikke stor, bortset fra brystmålet. Hvor finder jeg et godt mønster, eller er det helt umuligt? Allerhelst ville jeg godt på et kursus hvor jeg kunne lære kunsten, mennnn... har ikke kunne finde et sådan. Alternativt hvad tager du for et korset? drømmer om at lave Valdemarslots kjolen, men vil ikke gå i gang før jeg har rammen.

De bedste hilsner fra et forfrossent Sydfyn
Bettina
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: tailordrews
2011-02-15 03:47 pm (UTC)

Re: korset mønstre

Hej Bettina,
Kan du lave et mønster efter en lille scala fra en bog?
Jean Hunniset har et mønster hun har konstrueret specielt til lidt større damer, hvis du vil kan jeg fotografere det og sende dig pr, email, så må du lige give mig din email.
Det er til 1700 tals brug, så det passer vel godt til Valdemar Slot kjolen.
Gid det var mig som skulle lave den, den er så smuk!
Så forresten for nogle år siden noget historisk dans hvor en dame havde lavet valdemar slot kjolen i grønt med guldtryk,den var så flot!
Bjarne
(Reply) (Parent) (Thread)